Hur kan du skydda din bil mot katalysatorstölder

DNAmärkning Katalysator

Katalysator stölder på personbilar har ökat dramatiskt i hela Sverige. Det är inte bara ett problem i storstäder utan många mindre orter och städer har drabbats hårt. Smartdna erbjuder ett effektivt skydd av katalysator. Du gör denna märkning själv på mindre än 10 minuter. Det medföljer varningsdekaler som du fäster på bilens rutor. Smart dna märkningen gör att katalysatorn blir omedelbart spårbar av polis om den blir stulen. Och på så sätt så kan man fälla dem som har stöldgodset för stöld(fängelse) om det inte går att bevisa vart godset kommer ifrån så får oftast tjuvarna behålla det de stulet. Eftersom det inte går att bevisa att det är stulet om det inte är märkt och registrerat på ett registreringsnummer  på en bil.

Idag måste alla bilägare skydda sin egendom på ett mer aktivt sätt.

För att skydda mot katalysatorstölder så bör du märka katalysatorn och se till att parkera bilen så skyddat som möjligt.

Över 220 katalysatorstölder i polisregion Öst de senaste månaderna,

www.polisen.se

Från 1 december 2020 till 3 mars i år har 227 katalysatorstölder kommit till polisens kännedom i polisregion Öst. Så går stölderna till, därför stjäls katalysatorerna och så försvårar du för tjuven.

Under tidsperioden 1 december 2020 till 3 mars 2021 har 227 katalysatorstölder anmälts i polisregion Öst. Det är över två katalysatorstölder per dag i snitt under den angivna tidsperioden.

I Östergötland har 96 katalysatorstölder anmälts under denna period.
I Södermanland har 91 katalysatorstölder anmälts under denna period.
I Jönköpings län har 40 katalysatorstölder anmälts under denna period.

Det är länens största städer som är mest drabbade. I Eskilstunatrakten har 37 stölder anmälts. I Norrköpingstrakten och Linköpingtrakten har 36 respektive 35 stölder anmälts. I Jönköpingstrakten har 20 stölder anmälts.

Hur går stölderna till?

Sedan tidigare katalysatorstölder vet polisen att dessa brott utförs under en kort tid. Stölden kan vara över på några få minuter. Tillvägagångssättet är att höja upp fordonet och kapa eller rycka bort katalysatorn.

– Den korta brottstiden gör det lätt för gärningspersonerna att utföra brottet och försvinna från platsen utan att bli upptäckt, säger Eva Johansson, analytiker inom brottssamordningen i polisregion Öst.

Via videomaterial från tidigare brott i andra delar av landet framgår det att 30 sekunder kan vara nog för tre personer att tillgripa en katalysator från en bil.

I det fallet agerade en person förare och väntade i flyktbilen medan två andra genomförde stölden. Den ena personen hissade upp den drabbade bilen med en domkraft så att den andra kunde komma åt under bilen och rycka loss katalysatorn. Bilen hissades snabbt ner med domkraften och de två andra gärningspersonerna satte sig i bilen och körde iväg.

Varför stjäls katalysatorer?

En katalysator har till uppgift att rena avgaser från en bensindriven bil. På ett dieseldrivet fordon kallas motsvarande del partikelfilter vilka också stjäls men i mindre omfattning.

För att reningsprocessen ska fungera krävs vissa ädelmetaller i katalysatorn/partikelfiltret, dessa är: Platina, palladium och rodium.

Priset på dessa ädelmetaller har under senare tid skjutit i höjden vilket är en stor anledning till att katalysatorer blivit attraktiva stöldobjekt.

Efter stölden säljs ofta katalysatorn vidare i ett eller flera led för att till sist generera största vinsten vid återvinning av ädelmetallerna.

– De som utför dessa stölder gör det ofta i mycket stor skala, när vi hittar gärningspersoner kan det röra sig om hundratals katalysatorer vid ett tillslag, säger Eva Johansson.

Var och när sker stölderna?

Stölderna sker oftast på flerbilsparkeringar under natten eller när det är mörkt men det finns också exempel på stölder som inträffat mitt på dagen.

Toyota Prius-bilar är mest utsatta under den angivna tidsperioden i polisregion Öst. Av de 227 anmälda stölderna rör 174 av dessa Toyota Prius-bilar.

Polisen erfar att anledningen till detta är att gärningspersonerna får bättre betalt för dessa bilars katalysatorer. På grund av dessa bilars batteridrift blir inte katalysatorerna lika utslitna jämfört med andra bilmodellers katalysatorer. Detta leder till att det finns mer ädelmetall att utvinna från dessa bilmodeller jämfört med andra bilmodeller.

Det är vanligt förekommande att den som blivit utsatt en gång blir utsatt igen. Det finns fordon som blivit av med katalysatorn både tre och fyra gånger.

– Om du blivit drabbad en gång är risken stor att det sker igen, säger Eva Johansson.

Katalysatorstöld räknas inte till de allvarligare brotten men det är många som drabbas. Därför är det viktigt att arbeta både brottsförebyggande och ingripande mot stölderna.

– Att ett ärende läggs ned betyder inte att det försvinner. Det kan klaras upp om ny information inkommer, säger Eva Johansson.

Försvåra för tjuven

Det finns flera åtgärder du kan göra för att försvåra för tjuven. Ett tips är att parkera bilen i ett garage eller på ett upplyst ställe.

Ett annat råd är att installera ett lutningslarm. Eftersom bilens ena sida höjs upp med en domkraft aktiveras då detta larm. Det kan skrämma tjuven samt tillkalla uppmärksamhet.

Ett tredje tips är att montera ett skydd (CatLoc) över katalysatorn i syfte att försvåra och förlänga tiden som en gärningsperson måste tillbringa under bilen. Detta gör att chansen att gärningspersonen blir upptäckt ökar avsevärt.

Tipsa polisen

Polisen misstänker att internationella brottsnätverk ligger bakom de flesta katalysatorstölderna. Den största mängden av stöldgods förs utomlands, för att sedan demonteras och utvinna ädelmetaller.

På grund av det snabba tillvägagångssättet behöver polisen allmänhetens hjälp. Brottet kan ske var som helst, när som helst. Det kan vara mitt på ljusa dagen och se ut som att någon bara meckar med sin bil. Var uppmärksam och kontakta polisen.

Ring 112 vid pågående brott eller ring 114 14 om du observerat något.

Registreringsnummer, signalement, tidpunkt och andra uppgifter är intressanta för att polisen ska kunna kartlägga och förhoppningsvis även lagföra gärningspersonerna.

– Ett särskilt värdefullt tips för polisens arbete är registreringsnumret på gärningspersonernas fordon, säger Eva Johansson.

I de fall då det finns kvarlämnade föremål genomförs brottsplatsundersökningar som kan leda till identifiering av gärningspersonerna.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *