Polisen

Polisen använder idag SmartDNA® som ett sätt att förebygga stölder och binda kriminella till ett brott. Genom identifiering av föremål kan den rättmätige ägaren även återfå stulna föremål.
Under 2015 och 2016 genomfördes ett projekt med märkDNA i Staffanstorps kommun. I projektet deltog kommunen, polisen och försäkringsbolag. Målgruppen var samtliga hushåll i kommunen. Tillsammans med medborgarna arrangerades flera medborgarmöten med stor uppslutning. På ett par veckor hade över tusen hushåll i Staffanstorps kommun skaffat sig MärkDNA.
Under våren 2016 fortsatte kampanjen med fler aktiviteter, som uppsökande verksamhet i föreningslivet, ökad polisiär synlighet samt information.

Slutresultatet blev att antalet bostadsinbrott minskade med 35,5 procent mellan 2015 och 2016.