VAD VI GÖR

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

SmartDNA® kan appliceras och användas på en rad olika områden och föremål. Nedan följer några av de saker vi hjälpt kunder med. Har du frågor om vi kan hjälpa just er med stöldskyddsmärkning

BYGGBRANSCHEN

Byggbranschen är ofta utsatt när det gäller stölder. Oftast sker inbrotten i servicebilar, arbetsplatsen eller i containrar. Maskiner och verktyg är ofta dyrt och jobbigt att ersätta då det kan leda till försenade projekt, driftavbrott och minskad produktion. Avskrivningsnivåerna är ofta stora och självrisken kan vara hög. Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra villkoren och några av våra försäkringsbolag erbjuder bättre villkor om du använder SmartDNA®. DNA-märkning ger an avsckräckande effekt och ökar chanserna att återfå det stulna godset eller föremålen. DNA-märkning är förebyggande och lämpliga produkter att applicera på är: 

Handverktyg, Maskiner, Ställningar, Vagnar, Släp, Elverktyg.

SmartDNA – Verktyg/maskin

Heavy Duty Large

5.900kr (EXKL. MOMS)

MASKINUTHYRNING OCH ENTREPRENAD

Det blir allt vanligare med stölder vid uthyrning av tunga maskiner som grävmaskiner och hjullastare. Den hyrs med hjälp av falska id-handlingar och försvinner sedan, inom landet och utomlands. Inte sällan tar man bort företagslogotyper och chassinummer.

SmartDNA®-märkning är ett effektivt sätt att spåra ägaren av en maskin som misstänks vara stulen eller som hittas av Polis. DNA-märkning har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål. SmartDNA® märkDNA passar på:

Maskiner, maskindelar, entreprenadfordon, verktyg och tillbehör.

Blackstone Lås

Blackstone Combo 2-Pack

4.990kr5.690kr (EXKL. MOMS)

SmartDNA – Verktyg/maskin

Heavy Duty Medium

3.900kr (EXKL. MOMS)

KONTOR OCH KOMMUN

Kontorsmiljöer är särskilt utsatta för brottslighet både externt och internt. Genom SmartDNA®-märkning förebygger man stölder. Tyvärr är det ofta tillfälligheten som gör tjuven men med hjälp av DNA-märkning kan man reducera risken.

SmartDNA® har hjälpt kommuner, landsting, kontor och skolor. Dessa märker idag datorer och övrig IT-utrustning samt sätter upp varningsdekaler på de objekten som är märkta. Även dekaler på dörrar och fönster avskräcker. DNA-märkningen har inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chansen att få tillbaka stulna föremål.

DNA-märkningen kan utföras på exempelvis:

Datorer, Skrivare, Telefon, Inventarie, Möbler etc.

DETALJHANDELN

DNA-märkning avskräcker både interna och externa stölder för din verksamhet. SmartDNA® kan appliceras på gods i butik eller på lager. Att märka upp med DNA innebär att du som företag aktivt visar att du förebygger inbrott och stöld. Har du märkt upp din verksamhet reduceras också risken för att råka ut för skadegörelse i samband med inbrott. SmartDNA® har hjälpt butiker att minska svinn med snatterier, det innebär att tjuven som ertappas med märkta varor kan bindas till brottsplatsen.

MärkDNA kan appliceras på exempelvis:

Lager, Varor i butik, Exklusiva artiklar etc.

BÅTKLUBBAR

Båtklubbar är oftast placerade utanför områden där det rör sig människor, det innebär en större risk för inbrott och stölder. SmartDNA® har effektivt förebyggt just stölder på båtklubbar runt om i Sverige och nu har vi en ny effektiv produkt för just båt, atv, skoter.

Applicera stöldskyddsmärkning på exempelvis:

Utombordare, Navigationsutrustning, Tillbehör, Trailer, Drev etc.

Smart Protection – Cykel, Mc, Båt, Bil,Barnvagn

Smart Protection MARINE

440kr (EXKL. MOMS)

INDUSTRI OCH TILLVERKNING

På grund av den stora mängd föremål som rör sig inom tillverkningsindustrin är den extra utsatt för stölder och inbrott. MärkDNA från SmartDNA® har visat sig effektivt att förebygga stölder både internt och externt. Maskiner, verktyg, metaller, råvaror etc. är alla stöldbegärliga objekt för kriminella. Blir ett företag av med maskiner och verktyg kan det även bli stopp i produktion och leda till stora kostnader. DNA-märkning är ett effektivt sätt att förebygga stölder och inbrott på din arbetsplats eller hem.

MärkDNA kan appliceras på exempelvis:

Maskiner, verktyg, fordon, stöldbegärliga råvaror, koppar, metall etc.