Certifikat

Godkända enligt SSF Norm 1098, samt Norm 1084

SmartDNA® är godkänd enligt alla riktlinjer och krav som ställs av branschen, den svenska Polisen och myndigheter. Sedan årsskiftet finns det en norm framtagen av SSF 1098. Denna norm syftar till att säkerställa att aktörerna som finns på marknaden är seriösa. SmartDNA var först ut att bli certifierade enligt denna branschstandard.

Godkända enligt PAS 820, SSF Norm 1098, samt Norm 1084. Databasen är ISO-certifierad.

SmartDNA® är också som enda märkDNA-produkt godkänd och kvalitetssäkrad som leverantör till den amerikanska armén. SmartDNA® är framtagen av Applied DNA Sciences.

Certifieringar

Säkerhetsblad (i PDF format)

BSI PAS 820:2012
GODKÄND AV POLISEN OCH NFC
ISO 9001:2015
NORM 1098 – MÄRKDNA
blank
blank