SKYDDA DITT FÖRETAG

Undvik dyra driftavbrott

Att drabbas av stillestånd i produktionen eller dyra premier av försäkringsbolagen kan slå hårt mot företag. SmartDNA® märkDNA och Smart Protection ISR är ett enkelt, kostnadseffektivt och väl beprövat sätt att stöldskyddsmärka sina föremål på. Vi jobbar med de försäkringsbolagen som hjälper dig som kund på bästa sätt. Testa gärna Moderna försäkringars tjänst, Säkerhetsrådgivning. 

Godkänd enligt PAS 820 & SSF Norm 1098, Norm 1084.

KONTORSUTRUSTNING

SmartDNA Indoor / Office

Kontorsmiljöer är särskilt utsatta för brottslighet både externt och internt. Talesättet ”Tillfälligheten gör tjuven” stämmer nog tyvärr – men med hjälp av DNA-märkning går det att reducera den risken.

HANDELSVAROR

BYGGBRANSCHEN

BYGGBRANSCHEN

SmartDNA HeavyDuty

Byggbranschen är ofta utsatt för stölder. Inte sällan sker stölder och inbrott i servicebilar, på arbetsplatser eller i containrar. Maskiner och verktyg är dyra och inte okomplicerade att ersätta. Stölder av dessa kan även leda till försenade projekt, driftavbrott och minskad produktion. DNA-märkning verkar klart avskräckande och brottsförebyggande. Lämpliga produkter att applicera på är t.ex. handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.

HANDELSVAROR

Förebygg stölder i din butik

DNA-märkning kan verka avskräckande och brottsförebyggande, för både interna och externa stölder. SmartDNA® kan appliceras på varor i både butik och på lager. Att använda DNA-märkning innebär att du som företag aktivt visar att du vill förebygga inbrott och stölder. SmartDNA® har även hjälpt butiker att minska sitt svinn vid snatterier.
HANDELSVAROR

METALLER OCH MATERIAL

METALLER OCH MATERIAL

SmartDNA HeavyDuty

SmartDNA ® HeavyDuty används för att skydda exempelvis koppartak på kyrkor, kopparledningar för tåg, kraftstationer etc.