Sorunda kyrka rustar mot tjuvar – kyrksilvret märks på samma sätt som i USA:s armé

Sorunda församling rustar sig mot stölder och har därför säkrat sina värdefulla föremål genom samma sorts DNA-märkning som man använder i USA:s armé. Allt från kyrksilver till trädgårdsmaskiner har DNA-märkts. “Vi gör det i förebyggande syfte”, berättar församlingens kyrkoherde Anders Hansén.

Under den senaste tiden har det penslats och sprejats flitigt i sakristian, i kyrkorummet och andra utrymmen i Sorunda kyrka och på kyrkogården. Syftet med dessa åtgärder har varit att säkra kyrkans föremål mot stölder genom en speciell DNA-märkning som berättar att föremålen ägs av Sorunda församling. NP fick vara med när personalen fick instruktioner för jobbet av Pär Sandevik på SmartDNA, bolaget som har anlitats för insatsen.

– När vi har arbetat i kyrkor har vi framför allt märkt tak och stuprännor som har gjorts av koppar som är stöldbegärligt. I många kyrkor förvaras också unika gamla kulturhistoriskt värdefulla föremål som inte går att ersätta om de stjäls, berättade Pär Sandevik.

– Polisen har UV-lampor och kan med dem snabbt se om ett misstänkt stulet föremål är DNA-märkt, berättade Pär Sandevik.Vätskan, som penslas eller sprejas på föremålet, innehåller en emulsion som gör att den fäster. Den innehåller också en fluorescent, som gör att den lyser rött i UV-ljus, berättade han.

– Varje flaska av den här vätskan har ett unikt växtbaserat DNA som framställs genom en patenterad och kvalitetssäkrad teknik. Om polisen får tag på ett stulet DNA-märkt föremål behöver polisen bara skrapa upp bråkdelen av en millimeter av det här ämnet för att skicka det till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för analys.  Resultatet av analysen jämför man sedan mot ett centralt register, en ackrediterad databas, i England. Databasens uppgifter går inte att manipulera, och de är juridiskt gällande i brottsutredningar, förklarade Pär Sandevik. Matchar analysresultatet med registrets uppgifter om vätskans DNA och det stulna föremålets ägare, kan föremålet föras tillbaka till sin rätta ägare. Den märkningsvätska som används i Sorunda kyrka är godkänd av NFC och Polisen och den uppfyller alla befintliga certifieringkrav. Det är också den enda produkten av sitt slag som används av USA:s försvarsmakt, berättar Pär Sandevik.

Utöver kyrksilver, ljusstakar, konstföremål och andra föremål i kyrkan har man också märkt trädgårdsmaskiner och andra föremål på kyrkogården.– Tyvärr har vi blivit av med stora blomkrukor, och till och med vattenkannor har försvunnit från kyrkogården, berättade kyrkovaktmästaren Anki Ekbom. Vid ingångarna till kyrkan och till kyrkogården står nu skyltar och dekaler som berättar om märkningen.– Skyltarna berättar för tjuven att de har inget här att göra. Tjuvarna har börjat att inse att de inte ska beskaffa sig med DNA-märkta föremål, för de blir som Svarte Petter i handen på dem och hälarna.

 De kan inte säljas, säger Pär Sandevik. Initiativet till märkningen kom från församlingens nya kyrkoherde Anders Hansén.– Det här gör vi som ett förebyggande arbete. Föremålen i kyrkan är ett kulturarv som vi behöver vara måna om, säger han och berömmer kyrkans snidade altaruppsatser och andra kulturhistoriskt värdefulla utsmyckningar. Som tur är har Sorunda församling på det stora hela skonats från stölder. Men stölderna har blivit ett problem för många andra kyrkor, säger han.

Publicerat NynäshamnsPosten Text Kristina Laitinen Nynäshamns kommun | 1 maj kristina.laitinen@mittmedia.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *