Vad innebär stöldskyddsmärkning?

Av de cirka 40 000 anmälningar om stulna saker som kommit in till Polisen de senaste fyra åren handlar en stor del om elektronik. Datorer och surfplattor finns med i cirka 12000 fall, mobiltelefoner i cirka 6000 och kameror med tillbehör i cirka 5000.

Eftersom just skärmar och övriga elektroniska ägodelar även tillhör de ägodelar vi värderar högst är det en utmärkt idé att stöldmärka dem, vilket du enkelt kan göra med Smart Protections DNAmärkning.

Så här fungerar det steg för steg:

1) Du köper en flaska DNA-märkning som är är en genomskinlig stöldmärkningsvätska som innehåller en unik kod, 

 

2) Du registrerar märksatsens unika DNA-kod tillsammans med dina personuppgifter på vår hemsida.

3) Du penslar på märksatsen på fyra-fem olika ställen på den pryl du vill stöldmärka, förslagsvis räfflade, ojämna ytor som är krångliga att komma åt och därmed inte nöts bort.

4) När du köper DNA-märkningen medföljer också varningsdekaler om att denna ägodel är stöldmärkt. Klistra dekalerna på ett väl synligt ställe.

Nu är din ägodel internationellt stöldskyddsmärkt!

Vad innebär stöldskyddsmärkning?

Fördelarna med stöldskyddsmärkning är många. Till exempel:
– Det framgår tydligt på ägodelen att den finns registrerad i en databas som internationell polis har tillgång till, vilket har en avskräckande effekt på tjuven som blir mindre benägen att stjäla.

– Din ägodel blir betydligt svårare för tjuven att sälja vidare om den mot förmodan ändå skulle stjälas.

– Polisen kan lättare matcha ihop ditt föremål med dig om den skulle bli upphittad.

Projekt med MärkDNA i Stockholm

Under 2014 pågick ett projekt med MärkDNA i tre områden i Stockholms län. Syftet var att minska bostadsinbrott och inbrott i fordon i anslutning till bostad. Stocksund (Danderyds kommun), Sticklinge (Lidingö stad) och Fornudden (Tyresö kommun) ingick i projektet. I varje kommundel fick 500 hushåll kostnadsfritt MärkDNA från tre olika leverantörer under ledning av den lokala polisen. I utvärderingen av projektet framkommer att risken för bostadsinbrott minskar med 40 procent i områden där metoden MärkDNA används.