Starta Grannsamverkan

Det är ni som boende i ert område som startar Gransamverkan tillsammans med polisen genom att kontakta polisen på 114 14.  Det är invånarna, hyresvärdarna eller hyresvärdsföreningarna i ditt område/trapphus som tar initiativet.

Minimikrav för grannsamverkan

Det räcker inte att sätta upp skyltar som visar grannskapssamarbetets inflytande på det regionala grannskapssamarbetet. 

Oron och engagemanget att arbeta tillsammans för att förebygga brott i det egna bostadsområdet är grunden för grannsamverkan. Det gör att alla i området är mer medvetna om vilka som rör sig i området, uppmärksammar misstänkta eller konstiga saker och ringer polisen om något misstänkt inträffar.

hitta kontaktuppgifter till ditt områdes kontaktpolis här

Minimikrav som måste uppfyllas:

Vaksamhet: Var allmänt vaksam och kontakta polisen 11414 om något är misstänkt och på 112 vid pågående brott.

Om du är bortrest: Meddela dina grannar om du är bortrest.

Värdesaker: Förvara värdesaker på ett betryggande sätt – det finns inga “bra ställen” som tjuven inte hittar.

Förebyggande åtgärder: Var förtrogen med de brottsförebyggande tipsen.

Polisens roll i grannsamverkan

Polisen tillhandahåller utbildning, material och lokal information om brottslig utveckling eller inflytelserika händelser i området och fortsätter att delta i informationsmöten. I många fall spelar kommuner en viktig roll som informationsförmedlare och administrativa bidrag till arbetet. För att området ska kunna använda grannsamverkansskyltar och annat brottsbekämpande samverkansmaterial ska verksamheten/samarbetet uppfylla följande krav:

Polisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.

Möten ska anordnas löpande med boende och inblandade aktörer för att se till att hålla verksamheten levande

Information till boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.

Utbildningen ska utöver information om hur Grannsamverkan fungerar också innehålla brottsförebyggande information till den enskilde.

 

Källa:  https://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/