Säkerhetskonsult

Oftast har inte fastighetsägare eller företag en dedikerad ”säkerhetschef” som följer upp förebygger risker. Det kan exempelvis vara att avtals och kvalitetsfrågor med bevakningsbolaget, skalskydd, kameraansökningar, SBA, samverkan med polis, skalskydd, krishantering, arbetsmiljöfrågor.

Idag har vi uppdrag som säkerhetschefer Nordstans Samfällighetsförening (Nordstans köpcentrum), Vasakronan i Malmö (köpcentrumet Triangeln),  HEMSÖ fastigheter samt säkerhetschef för Sveriges alla tågstationer(Jernhusen), LRF mfl.

Vi biträder gärna er som Säkerhetschefer:

 • Genomföra riskanalys/Nulägesanalys
 • Kameraansökningar
 • Kvalitetsanalys befintligt bevaknings-avtal
 • Genomför upphandling av bevakningsavtal
 • Skalskydd
 • Rekryteringar
 • Interna och externa risker
 • Samverkansmöten Polis
 • Krishanterings process och krisorganisation, övning
 • SBA arbete
 • Utbildning och uppföljning personal
 • Arbetsmiljö ansvar

Stefan Rydholm
Säkerhetskonsult
stefan@smartdna.se

Britt-Marie Stafhammar
Säkerhetskonsult
britt-marie@smartdna.se 

Ägare Leif Svensson debatterar om kameraövervakningslagen

security-awards