• SmartDNA®

Minskning av stölder på bildelar - SmartDNA®, en av flera viktiga åtgärder!


SmartDNA® har sedan start hjälpt bilbranschen att jobba brottsförebyggande.

Artikel från www.larmtjänst.se


Stölderna av bildelar fortsätter minska

Bildelsstölderna fortsätter minska i landet. Under de tre första kvartalen har stölderna minskat med 41 procent jämfört med samma period 2017. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.


Under 2016 och 2017 var det toppnoteringar av stölder av huvudstrålkastare, navigationssystem och airbags. Under 2018 har trenden vänt och stölderna har minskat med 41 procent jämfört med samma period 2017. Under året har det inträffat 1793 stölder av de tre komponenterna vilket kan jämföras med 3042 bildelsstölder under samma period 2017.

- Minskningen kan bl.a. bero på polisens framgångsrika insatser i Stockholm men även fabrikanternas och försäkringsbranschens aktiva arbete för att minska stölderna, exempelvis är det nu standard med larm i bilarna, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.


Flest stölder äger rum i storstadsområdena och Stockholms län står för 62 procent av stölderna i landet. Under de tre första kvartalen inträffade 1103 bildelsstölder i Stockholms län, 320 i Skåne län och 105 i Västra Götalands län. I alla tre länen har stölderna minskat jämfört med föregående år.


För att undvika stöld tänk på följande:

Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö. Märk utsatta komponenter med märk-DNA och tydliggör detta på bilen. Detta kan ha en avskräckande effekt. Använd larmsystem.


Om statistiken:

Statistiken är baserad på tre typer av bildelar som försäkringsbolagen valt ut på basis av erfarenhet av vilken typ av stölder som är vanligt förekommande och för vilka det finns god avsättning i större kvantiteter på den svarta marknaden


https://xn--larmtjnst-02a.se/Aktuellt1/Nyheter/2018/stolderna-av-bildelar-fortsatter-minska/

92 visningar0 kommentarer

Adress

Box 15225, 167 15 Bromma, Sverige

Kontakt

08-21 55 50

©2019 by Smart DNA Protection Nordic AB.