• SmartDNA®

IF: STÖLDER UR HANTVERKARES BILAR HAR ÖKAT 40% PÅ TVÅ ÅR, DNA-MÄRKNING REKOMMENDERAT.Inbrotten i firmabilar ägda av byggare och hantverkare har ökat kraftigt i Sverige och Danmark. Bland försäkringsbolaget Ifs danska kunder har firmabilsstölderna blivit närmare 60 procent fler jämfört med för två år sedan, samtidigt som stölderna i Sverige ökat med närmare 40 procent. Misstanken är att det rör sig om ligor, ute efter dyrbara elverktyg som förvaras i firmabilen över natten.


En vanligt utrustad hantverkarbil kan innehålla verktyg värda flera tiotusentals kronor. Ändå lämnas de ofta kvar obevakade i bilen över natten, efter arbetsdagens slut. Där har de visat sig vara ett attraktivt byte för tjuvar.


Stölderna från firmabilar har nämligen ökat markant under de senaste två åren. I Danmark har frekvensen av den här typen av stölder stigit med närmare 60 procent sedan sensommaren 2016, enligt Ifs skadestatistik. På svensk mark har ökningen under samma

period varit strax under 40 procent. Teorin är att det rör sig om ligor från Centraleuropa som på senare tid hittat en ny marknad:

- Om inte annat så pekar det geografiska mönstret på det. Problemet är som störst för våra kunder i Danmark och Sverige, samtidigt som vi ser att våra kunder i Norge är helt förskonade. I första hand verkar tjuvarna vara ute efter elverktyg – som borr-, slipmaskiner och motorsågar – som har ett högt värde på andrahandsmarknaden, säger Jonathan Fransson, Produktchef för Fordon och Transport på If företagsförsäkring.


Inbrotten sker ofta nattetid, då tjuvarna spårat bilen under dagen till den plats där den parkerats efter arbetsdagens slut.


- Eftersom det i första hand är verktygen de är ute efter kan inbrottsmetoderna i själva fordonet vara ganska bryska. Vi ser ofta att tjuvarna tar sig in via bakrutan eller genom att slå sönder låskolven på dörrarna. Att själva fordonet stjäls i stöten är sällsynt, fortsätter Jonathan Fransson.

If samarbetar just nu med polisen i Danmark, där problemen i nuläget är som värst, för att få utvecklingen under kontroll.


Som firmabilsinnehavare finns emellertid mycket att göra på egen hand för att motverka stölderna. Genom billarm, verktygsmärkning och förvaring av verktyg inomhus kan riskerna minska betydligt, påpekar Jonathan Fransson:


- Eftersom det här inte varit ett lika stort problem tidigare har lämpliga riskförebyggande åtgärder tyvärr inte alltid varit på plats. Det har gjort det alldeles för lätt för tjuvarna – i Sverige har vi till och med sett enskilda kunder drabbas flera gånger. Men med större kunskap om problemen hoppas vi kunna vända denna trend.


Ifs enkla tips för att förebygga verktygsstölder:

Montera larm på firmabilen Parkera bilen i låst garage Lämna inte de mest dyrbara verktygen i bilen nattetid Märk de stöldbegärliga föremålen med MärkDNA För löpande godslistor över verktygsbeståndet med serienummerhttps://sakochliv.se/2018/11/20/stolder-ur-hantverkares-bilar-har-okat-40-pa-tva-ar/

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Adress

Box 15225, 167 15 Bromma, Sverige

Kontakt

08-21 55 50

©2019 by Smart DNA Protection Nordic AB.