SKYDDA DITT FÖRETAG

 

Undvik dyra driftavbrott

Att drabbas av stillestånd i produktionen eller dyra premier av försäkringsbolagen kan slå hårt mot företag. SmartDNA® märkDNA och Smart Protection ISR är ett enkelt, kostnadseffektivt och väl beprövat sätt att stöldskyddsmärka sina föremål på. Vi jobbar med de försäkringsbolagen som hjälper dig som kund på bästa sätt. Testa gärna Moderna försäkringars tjänst, Säkerhetsrådgivning. 

Godkänd enligt PAS 820 & SSF Norm 1098

 

BYGGBRANSCHEN

SmartDNA HeavyDuty

Byggbranschen är ofta utsatt för stölder. Inte sällan sker stölder och inbrott i servicebilar, på arbetsplatser eller i containrar. Maskiner och verktyg är dyra och inte okomplicerade att ersätta. Stölder av dessa kan även leda till försenade projekt, driftavbrott och minskad produktion. Avskrivningsnivåerna är ofta stora och självrisken kan vara hög. Vi arbetar ständigt med att försöka förbättra villkoren och några av våra försäkringsbolag erbjuder bättre villkor om du använder SmartDNA®. DNA-märkning verkar klart avskräckande och brottsförebyggande. Och om stölden ändå inträffar bidrar DNA-märkningen till att chanserna att återfå det stulna godset eller föremålen ökar.Lämpliga produkter att applicera på är t.ex. handverktyg, maskiner, ställningar, vagnar, släp och elverktyg.

KONTORSUTRUSTNING

SmartDNA Indoor/Kontor

Kontorsmiljöer är särskilt utsatta för brottslighet både externt och internt. Talesättet ”Tillfälligheten gör tjuven” stämmer nog tyvärr  -  men med hjälp av DNA-märkning går det att reducera den risken.

 

SmartDNA-märkningen kan verka både förebyggande och avskräckande!

METALLER OCH MATERIAL

SmartDNA HeavyDuty

Ska du märka upp dyrt material eller exempelvis kopparkablar så ska du använda SmartDNA HeavyDuty . HeavyDuty används för att skydda exempelvis koppartak på kyrkor, kopparledningar för tåg, kraftstationer etc.

HANDELSVAROR

Förebygg stölder i din butik

DNA-märkning kan verka avskräckande och brottsförebyggande, för både interna och externa stölder. SmartDNA® kan appliceras på varor i både  butik och  på lager. Att använda DNA-märkning innebär att du som företag aktivt visar att du vill förebygga inbrott och stölder. Har du märkt upp din verksamhet reduceras också risken för att råka ut för skadegörelse i samband med inbrott. SmartDNA® har även hjälpt butiker att minska sitt svinn vid  snatterier, eftersom det innebär att gärningspersonen som ertappas med märkta varor kan bindas till sitt brott.

MärkDNA kan appliceras på exempelvis:

Lager, varor i butik etc. 

SPORTFÖRENINGAR

Märk upp din sadel

Har du dyra föremål för att kunna utöva din hobby? SmartDNA® har hjälpt till att förebygga stölder av dyra sadlar. Dessutom får det att applicera på föremål som lätt kan försvinna i idrottsklubbar.

KOMMUNER, SKOLA, SJUKHUS

Allt är stöldbegärligt

SmartDNA® har hjälpt och hjälper löpande kommuner, landsting, kontor och skolor med DNA-märkning. Dessa märker idag sina datorer och övrig IT-utrustning och sätter upp varningsdekaler på de märkta objekten. Även dekaler på dörrar och fönster sätts upp i brottsförebyggande och avskräckande syfte. DNA-märkningen har dock inte bara en avskräckande effekt utan ökar också chanserna  att få tillbaka stulna föremål, för det fall att en stöld trots allt sker

 

KONTAKTA OSS IDAG

 

Adress

Box 15225, 167 15 Bromma, Sverige

Kontakt

08-21 55 50

©2019 by Smart DNA Protection Nordic AB.