Vad är SmartDNA?

 SmartDNA® används för att enkelt och osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

Äkta DNA-märkning

Produkten är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste märkdna system, ”SmartDNA”, som kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuda ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd mot stöld och inbrott. SmartDNA® är osynligt i vanligt ljus men blir synligt under UV-ljus.

Genom vår databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods.

Genom dekaler och skyltar så förebyggs stöld och inbrott.

Väl beprövat

Konceptet är välbeprövat och har exempelvis medverkat till flera uppmärksammade och fällande domar i Sverige och Storbritannien. Har fler fällande domar än konkurrenterna.

 

Ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), f d Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).