Vad är SmartDNA®?

 SmartDNA® är stöldskyddsmärkning med riktigt DNA från växtriket. Det används för att enkelt och osynligt märka värdeföremål, verktyg, maskiner, bilar, båtar, metaller, konst etc. SmartDNA kallas också för MärkDNA eller DNA-märkning.

 

Artikel kring arbetet med DNA-märkning

MärkDNA avskräcker tjuvar (Samverkan 112)

 

Säkerhetsdatablad

SmartDNA lever upp till och är GODKÄNDA enligt alla krav gällande EU-direktiv om ämnen.

Smart DNA Säkerhetsdatablad

Äkta DNA-märkning

SmartDNA® är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste märkDNA. Tekniken har revolutionerat det kriminaltekniska arbetet världen över och är ett modernt samt effektivt stöldskydd mot kriminella.

SmartDNA® kan appliceras på en rad olika sätt och föremål, både i hemmet och på arbetsplatsen.
SmartDNA® är osynligt för blotta ögat men blir synligt i UV-ljus.

Varje SmartDNA är en unik kod, som Polisen spårar vid misstänkt stöldgods genom ett labb-test eller direkt på plats. Genom vår databas ser Polisen ägaren till stöldgodset, vilket gör att ägaren återfår stulet gods och de kriminella får hårdare straff.

Genom SmartDNA dekaler och skyltar så minskar stöldrisken upp till 80% då kriminella skyr märkta saker.

Om SmartDNA®

Konceptet är välbeprövat och har exempelvis medverkat till flera uppmärksammade och fällande domar i Sverige och Storbritannien. Har fler fällande domar än konkurrenterna. Vi jobbar tätt med Polis, Försäkringsbolag och Larmbolag.

Förebygg brott och stöld med märkDNA från SmartDNA

 

Ett patenterat säkerhetsskydd som har kvalitetssäkrats och godkänts av Polisen och Rikspolisstyrelsen (RPS) samt Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), f d Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Vanliga frågor

Vad är SmartDNA?
SmartDNA är stöldskyddsmärkning med riktig DNA från växtriket. SmartDNA jobbar med en leverantör från USA som heter Adnas som bland annat hjälpt den amerikanska armén. SmartDNA startades av Leif Svensson när han slutade som VD på G4S Värdetransport. Leif såg ett behov då dem kriminella kunde behålla sina värdetransportrån pengar då det inte gick att spåra det till en specifik brottsplats. SmartDNA introducerades och blev genast ett värdefullt verktyg för Polis att binda kriminella till brott och därmed få dem dömda. Vi var även först ut på den svenska marknaden gällande DNA märkning.
Vad är DNA märkning/märkDNA?
DNA märkning eller märkDNA är samlingsnamnet för de produkter som använder unika koder i sin stöldskyddsmärkning. Däremot är SmartDNA den enda produkten med riktig DNA, vi sammanställer den från växtriket. Vilket gör att den inte heller är skadlig för dina föremål eller miljön.
Vad är skillnaden mellan er och övriga aktörer?
SmartDNA är riktigt DNA framtaget från växtriket. Färgen som DNA märkningen syns i skiljer sig också. Med vår erfarenhet inom säkerhet har vi därför valt en starkt lysande röd färg. Detta på grund av att rent biologiskt är även rött färgen för STOPP.
Erbjuder ni micropunkter i er produkt?
Ja, vi erbjuder även vår produkt med micropunkter. Det man ska komma ihåg med micropunkter är att det kan göra att det blir en ful och fläckig yta om man blandar i micropunkter. Därför väljer vi att erbjuda vår produkt utan, men man kan självklart välja till det om man nu skulle vilja.
Varför har ni inte micropunkter i er produkt från början?
Polisen är inte utrustad med microskop i samma utsträckning som UV-lampor, därför spelar det ingen roll om man har micropunkter eller ej. Micropunkterna är heller inte tillräckligt tekniskt bevisande utan det krävs fortfarande ett DNA-labbtest för att få en fällande dom. Därför är det enligt oss bättre att märkDNA är helt osynligt, med micropunkter kan det bli fläckigt och desto mer synligt för dem kriminella. Vill man ha micropunkter i sin SmartDNA produkt så har vi valt att blanda i micropunkter som tål värme, ett problem med micropunkter i vissa andra produkter är att det går lätt att värma bort dem pga. dem är av plast eller annat material som smälter.
Vad ska man märka upp?
Tyvärr är allting stöldbegärligt i dagens samhälle. Ett axplock av det vi märkt upp är Sjukhus, Byggställningar, Verktyg, Maskiner, Kyrkor, Bilar osv. SmartDNA och Försäkringsbolag rekommenderar att märka upp värdefulla föremål för att förebygga stöld och inbrott