Registrera SmartDNA

För att registrera ditt SmartDNA så klickar du på länken ”Registrera SmartDNA” nedan. Fyll sedan i din unika DNA-kod för att iscensätta registreringsprocessen.

Registrera SmartDNA

Klicka på foldern nedan för fullständiga instruktioner om hur du använder SmartDNA

Gör så här

  1. Skriv in din unika DNA-kod som finns angiven på förpackning och flaska.
  2. Komplettera med eget lösenord som innehåller minst sex (6) tecken.
  3. OBS! Alla fält som markerats med en stjärna (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare.
  4. Ange ev. bilnr samt en kort beskrivning i övrigt. T.ex. div värdeföremål, lösöre.
  5. Efter att hela formuläret fyllts i klickar du på ”Registrera” – du kommer då att få en bekräftelse till angiven e-postadress. Förvara detta meddelande på säker plats för att i framtiden kunna uppdatera vid adressändring, nytt telefonnummer etc.

Observera!

  • Om du säljer märkta föremål skall du ange på kvittot att det är SmartDNA-märkt. Ingen omregistrering krävs.
  • Du behöver inte registrera varje föremål du märker. För eget bruk bör du spara en egen förteckning.

smartdna-instruktioner-tips